Motywowanie W PrzedsiębiorstwieNa tę publikację czekali właściciele swoich przedsiębiorstw.


Zmotywowany pracownik to pracownik spełniający się w swojej pracy. Najważniejszym elementem motywacji swoich pracowników w przedsiębiorstwie jest rozumienie ich potrzeb; aby dobrze motywować pracownika trzeba dobrze poznać jego charakterNasz pracownik powinien czuć się jak "ryba w wodzie", dlatego musimy zadbać o to, aby stworzyć dla niego idealne warunki pracy. Naszym zadaniem jest zaspokajanie jego potrzeb - w zamian za to dostajemy dającego z siebie wszystko pracownika.

Każdy pracodawca chce mieć silny i zmotywowany zespół swoich pracowników. Im większa motywacja w przedsiębiorstwie, tym większa efektywność.

Kierownik ma za zadanie przydzielać podległym pracownikom zadania odpowiednie do ich kwalifikacji i umiejętności jeśli chcemy aby nasze przedsiębiorstwo osiągało zamierzone cele. Jednak trzeba przyznać, że to nie wystarczy. Pracodawca swoim działaniem powinien również wyzwolić wolę oraz chęć działania pracowników. Musi kształtować pożądane przez niego ich zachowania i postawy. 

Powodzenie i sukces zależy tu od tego, czy zna mechanizmy motywowania, jakie posiada i jakie używa narzędzia oraz środki motywowania pracowników, czy potrafi stosować je w zależności od sytuacji.

Ta publikacja (ebook) Zdzisława Jasińskiego systematyzuje wiedzę praktyczną na ten temat; także w obliczu zmian spowodowanych wprowadzaniem nowoczesnych technologii.
Czego Dowiesz Się Z Tej Książki?ŚRODKI I NARZĘDZIA STOSOWANE W PROCESIE MOTYWACYJNYM

 • PROCES MOTYWACYJNY I JEGO PRZEBIEG
 • PŁACE JAKO INSTRUMENT ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO
 • MOTYWACYJNE ASPEKTY ORGANIZACJI PRACY
 • MOTYWACYJNA ROLA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH
 • MOTYWOWANIE ELEMENTAMI PROCESU KADROWEGO
 • UWARUNKOWANIA PRZEBIEGU PROCESÓW MOTYWACYJNYCH

MOTYWOWANIE W WYBRANYCH OBSZARACH PRZEDSIĘBIORSTWA

 • MOTYWOWANIE DO PRACY TWÓRCZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • MOTYWOWANIE DO ZACHOWAŃ PROJAKOŚCIOWYCH
 • MOTYWOWANIE W PROCESIE IMPLEMENTACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

  To tylko główne działy, które zostały omówione w ebooku. Koniecznie zobacz SPIS TREŚCI, by dowiedzieć się szczegółów.

  Autor: Zdzisław Jasiński
  Liczba stron: 240